Turns domain knowledge into code

 

g9 – Modeling tools

Ved hjelp av en modelldrevet tilnærming til programvareutvikling tilbyr g9 et utviklingsmiljø som kan håndtere den kompleksiteten applikasjonsutvikling ofte innebærer. Både klient- og serverkode kan genereres basert på en domenemodell og templates.