Turns domain knowledge into code

Profitér på domenekunnskap

Profitér på domenekunnskap

Ha minst like mye fokus på domenekunnskap som teknologi.  Gjør det enkelt å vedlikeholde dine applikasjoner og å ta i bruk ny teknologi.  Lagre domenekunnskapen i en modell og bruk modellen.

Levende modell

Modeller gjør komplekse systemer enklere å håndtere.  Informasjon nedfelt i modellene er viktig for å overleve paradigmeskifter og skape effektive utviklingsteam.  Ta vare på kunnskap og informasjon.

Levende modell
Redusér kompleksitet

Redusér kompleksitet

Standardisert arkitektur, gode programmeringsmodeller, konsistent kode og automatiserte tester gjør det enklere å vedlikeholde kode.  Sørg for at energien brukes på utvikling av kompleks forretningslogikk heller enn å skrive enkel kode som genereres ved hjelp av modeller.  Applikasjonene re-genereres i takt med endringer i modellene. Modellene følger applikasjonene fra vugge til grav.