Turns domain knowledge into code

Tolldirektoratet

Tollvesenet skal:

  • motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer.
  • sørge for riktig deklarering, fastsettelse og innbetaling av toll og avgifter.

Tolldirektoratet (TOD) har en rekke IT-systemer som understøtter denne målsettingen.

Esito og Inmeta har gjennom flere år levert utviklingsverktøy og konsulenttjenester til TOD og bidratt i utvikling av deres IT-systemer. Utvikling og vedlikehold av TODs fagsystemer knyttet til fortolling av varer og håndtering av særavgifter krever domenekunnskap som er spesifikk for dette området. TOD benytter modelldrevet utvikling som et verktøy til å ivareta og formidle domenekunnskap og sørge for en effektiv utvikling og vedlikehold av sine IT-systemer.

TOD benytter g9 i sitt utviklingsmiljø og det genereres kode for flere målplattformer. Esito bidrar i vedlikehold av eksisterende systemer og migrering av systemer til mer moderne teknologi.

 

Volvo Olofström

Volvo IT i Olofström har gjennom en årrekke utviklet og forvaltet flere av sine skreddersydde applikasjoner ved hjelp av Esitos verktøy. De er nå i ferd med å migrere sine applikasjoner til en mer moderne plattform. Gjenbruk av domenemodeller og domenekunnskap er viktig i denne sammenheng.

 

Norges forskningsråd

Administrasjon av forskningstilskudd er et spesialisert fagfelt som har krevd oppbygging av domenespesifikk kompetanse over flere år.

Esito har deltatt med verktøy og konsulenter i utvikling av eSak (elektronisk saksbehandling). eSak er en helhetlig søknads- og saksbehandlingsprosess med integrasjon mellom flere ulike fag- og standardsystemer, både på Java- og .NET-plattform, og med en kombinasjon av database- og web service-integrasjoner. En av kjernemodulene i eSak utvikles ved modelldrevet utvikling, noe som gir enkel oppgradering av løsningen og lave levetidskostnader (TCO). Modelleringen krever generell domenekunnskap om saksbehandlings- og arkivløsninger, samt domenespesifikk kompetanse om administrasjon av forskningstilskudd og oppfølging av forskningsprosjekter som tildeles midler.

Søknads- og saksbehandlingsprosessen skal sikre sporbarhet, høy automatiseringsgrad, raske tilbakemelding og høy grad av innsyn for søker og andre interessenter, samtidig som det er høy grad av tilgangsstyring for aksess til forretningssensitiv informasjon.