Turns domain knowledge into code

Ved hjelp av en modelldrevet tilnærming til programvareutvikling tilbyr g9 et utviklingsmiljø som kan håndtere den kompleksiteten applikasjonsutvikling ofte innebærer. Både klient- og serverkode kan genereres basert på en domenemodell og templates.

g9 er en Eclipse plug-in. Eclipse er en åpen kildekodeplattform som tilbyr verktøy for utvikling, bygging og utrulling av applikasjoner. g9 og Eclipse tilbyr alt man trenger for utvikling og vedlikehold av programvare gjennom hele applikasjonens livssyklus.

g9 sin styrke er integrasjon med et UML modelleringsverktøy. Fra modeller kan man med g9 generere en komplett java applikasjon uten å programmere annet enn forretningslogikken.

Man kan velge å generere kode for deler av applikasjonen og utnytte eksisterende kode i tillegg.

g9 kan lese domenemodeller fra:

  • Java domeneklasser
  • EMF Ecore/Xcore
  • WSDL/XSD
  • Enterprise Architect

Les mer om

Dra for å installere g9: Drag to your running Eclipse* workspace. *Requires Eclipse Marketplace Client

Oppdateringshistorikk

g9 2.9.0 - august 2020
g9 2.8.1 - juli 2018
g9 2.7.1 - september 2017
g9 2.7.0 - juni 2017
g9 2.6.0 - april 2017
g9 2.5.0 - september 2016
g9 2.4.0 - juni 2016
g9 2.3.0 - april 2016
g9 2.2.0 - februar 2016
g9 2.1.0 - oktober 2015
g9 2.0.0 - august 2015

Ta kontakt med oss dersom du ønsker eldre versjoner.