Turns openEHR archetypes and templates into code

g9 helse

g9 Helse er en Eclipse plug-in som er under utvikling. Eclipse er en åpen kildekodeplattform som tilbyr verktøy for utvikling, bygging og utrulling av applikasjoner. g9 Helse og Eclipse tilbyr det man trenger for utvikling og vedlikehold av programvare gjennom hele applikasjonens livssyklus. g9 Helse tilbyr en omgivelse hvor man kan hente inn arketyper og templates fra f.eks. arketyper.no og jobbe med disse i form av en domenemodell.

g9 Helse sin styrke er integrasjon med modelleringsverktøy. Verktøyet vil tilby import av f.eks. arktyper og templates eller FHIR ressurser slik at man kan jobbe med disse på samme måte som domenemodeller laget i et UML verktøy. Fra modellene kan man med g9 generere ADL-kode slik at man hente/lagre data i en openEHR database, eller man kan generere JSON/REST tjenester slik at man kan integrere med eksisterende helseapplikasjoner.

Templates og arketyper blir gjort om til en domenemodell som man kan jobbe videre med i g9 Eclipse plugin. Man kan lage skjermbilder/skjema eller tjenester som henter/lagrer data i en openEHR base.

g9 Helse er en videreutvikling av vårt eksisterende verktøy g9.

Konsept

Domenekunnskap er viktig for å forstå og vedlikeholde en applikasjon. En domenemodell beskrives ofte som en modell som inneholder informasjon om oppførsel og data innen et bestemt fagområde. Domenemodeller er et nyttig redskap enten man velger en smidig eller mer tradisjonell utviklingsmodell. Gjennom hele applikasjonens livssyklus oppdateres modellen, og ofte vil dette også medføre kodeendringer.

Arketyper som finnes på arketyper.no er domenemodeller knyttet til fagområdet medisin og helse. Arketyper beskrevet på arketyper.no benyttes blant annet i openEHR systemer, f.eks. DIPS Arena.

g9 baserer seg på en modelldrevet tilnærming til programvareutvikling. Arketyper og templates hentes inn i g9 og man jobber videre med en tradisjonell klassemodell. En generator sørger for at man kan generere kode (operational templates eller openEHRtjenester eller FHIR tjenester) som gjør at man kan kommunisere med EPJ (elektronisk pasient journal) systemer.

Viktige begreper og modeller i g9 arketyper er:

  • Domenemodell - Modellen importeres inn i g9 og beskriver objekter som inngår i applikasjonen og sammenhenger mellom disse. Importeres fra arketyper/templates eller FHIR ressurser
  • Databasemodell - de delene av klassemodellen som beskriver databaselaget (persisteringslaget). Når man jobber med en openEHR-applikasjon, vil databasemodellen være bestemt av openEHR sin referansemodell.
  • Objektseleksjon - En delmengde av klassemodellen. Et utvalg av objekter og assosiasjoner/roller som representerer en brukerhistorie/use-case/oppgave/skjema og som for eksempel danner grunnlag for et brukergrensesnitt (dialog), en rapport, tjeneste e.l.

Les mer om: