Turns domain knowledge into code

WSg er et g9 perspektiv som er skreddersydd for å generere webservices. Med WSg perspektivet kan man dra nytte av domenemodellen og generere både webserviceklient og “limet” mellom konsument og tilbyderen av en tjeneste.

wsg

I WSg eksemplet er Xcore brukt til å beskrive domenemodellen. Man kunne også ha brukt Javaklasser, Ecore eller Enterprise Architect. Generatorene bruker rammeverket Castor for Java til XML binding. Kodegenereringen baserer seg på kode skrevet i Xtend. Dette gjør det enkelt å lese og modifisere den genererte koden eller å tilpasse generatorene til andre rammeverk.

Ved generering av webservices benyttes fem generatorer

  1. Java Domain generatoren lager domeneklassene og interfacene.
  2. Transport generatoren lager transportklasser som tilsvarer OS-rollen den bindes til i interfacet. Castor rammeverket til marshalling av transportobjekter til/fra XML og genererer også Spring konfigurasjon.
  3. WS Client generatoren lager webservice klientside implementasjon og overlater webservice kallet til Spring WebService Template objekt.
  4. WSDL generatoren lager WSDL dokumentet som beskriver interfacet og Spring webservice endpoints og konfigurasjonsfil.
  5. XSD generatoren lager skjemadefinisjonen som beskriver interfacet.

Oppdateringshistorikk

g9 2.9.0 - august 2020
g9 2.8.1 - juli 2018
g9 2.7.1 - september 2017
g9 2.7.0 - juni 2017
g9 2.6.0 - april 2017
g9 2.5.0 - september 2016
g9 2.4.0 - juni 2016
g9 2.3.0 - april 2016
g9 2.2.0 - februar 2016
g9 2.1.0 - oktober 2015
g9 2.0.0 - august 2015

Ta kontakt med oss dersom du ønsker eldre versjoner.